Het begon in allemaal 1977 met een aantal medewerkers van Philips Doetinchem. Het bedrijf werkte in ploegen- diensten en op de vrije weekenden werd er regelmatig door de ploegen zaalvoetbal gespeeld. Daartoe werd sporthal “De Paasberg” in terborg afgehuurd. Op een Philips sportdag werd als één van de onderdelen badminton gespeeld. Dat beviel hun zo goed dat het voetbal verruild werd voor het badminton. Een groepje van rond de 10 personeelsleden van Philips Doetinchem besloten om te beginnen met badminton voor de ploegen en kantoor personeel. Er werd op de zondagmorgen tegen en met elkaar gespeeld. Reden om op de zondagmorgen te
spelen was dat dit het beste uitkwam in verband met de ploegendiensten. Omdat in die tijd de badmintonsport in Nederland enorm populair werd, groeide het groepje Philipsmedewerkers dat wilde badmintonnen gestaag. Om meer leden te krijgen werden op de prikborden bij Philips oproepen gedaan om lid te worden. In die tijd werd het nog “Phi.do.bad” genoemd.
Toen de sportzaal in Oosseld gebouwd werd, wilde men het
liefst in Doetinchem gaan spelen. In 1979 werd besloten om een open vereniging te worden. Er werd tevens besloten om in het seizoen 81-82 met vier teams te gaan spelen en om een trainer aan te stellen, echter voor maar twee avonden per maand vanwege de hoge kosten. Er werd ook voor het eerst een Phido sportdag gehouden zonder badminton. Deze Phido sportdag is een bijna jaarlijks terugkerend evenement geworden. De activiteiten, waaronder ook het gezelligheids- toernooi, de introducétoernooi en het kindertoernooi werden allemaal georganiseerd door Alfons Pangemanann. Sinds dien gaat het erg goed met Phido. Leden van alle leeftijden en van verschillend niveau in spel. Jeugd-, recreatie- en competitiespelers groeien in aantal.

In het voorjaar van 2007 is een eerste initiatief genomen om te komen tot een fusie tussen de Doetinchemse Badminton Club en BC Phido die in dat jaar door beide ledenvergaderingen zijn bekrachtigd. Hierna zijn beide verenigingen samen door gegaan in de vereniging BC Phido en uitgegroeid tot een vereniging van rond de 100 leden.