AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP B.C. PHIDO

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP B.C. PHIDO

  • U heeft recht op 3 gratis speeldagen
  • Deelnemen aan verenigingsactiviteiten is voor eigen risico
  • De contributie wordt maandelijks voldaan d.m.v. automatische incasso op 27e van de maand
  • U wordt na inschrijving aangemeld als lid van Badminton Nederland (BNL). De bondscontributie wordt jaarlijks vastgesteld door BNL en automatisch geÔncasseerd op 27 januari.
  • Aanmelding is alleen geldig bij acceptatie door de ledenadministratie na ontvangst van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier.
  • Het is mogelijk 2x per jaar het lidmaatschap te beŽindigen. De vaste uitstapdata zijn voor 1 Juni en voor 1 December. Bij tussentijds verlaten van de vereniging kan geen restitutie van de (bonds) contributie worden verleend. Het opzeggen dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren via de voorzitter, secretaris, penningmeester op het postadres Thomas a Kempisstraat 35, 7009 KS Doetinchem. Aan een E-mail via bestuur@phido.nl kunnen achteraf geen rechten verleend worden tenzij deze door de penningmeester zelf beantwoord of bevestigd zijn.
  • Personen onder de 18 jaar moeten dit formulier door 1 van de ouders/verzorgers mede laten ondertekenen. Men is definitief lid op de datum van inschrijving voor de minimale duur van zes (6) maanden.

Klik op het bestand om deze te openen:

2017-07 Aanmeldingsformulier lidmaatschap incl SEPA doorlopende machtiging (1).pdf