Privacyverklaring van Badmintonclub Phido,

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Badmintonclub Phido, gevestigd te Silvoldseweg 66 7061DS Terborg, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer40121817, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: bestuur@phido.nl

In de bijlage kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Klik op het bestand om deze te openen:

2018-08 Privacyverklaring_AVG BC Phido.pdf